Organizace školního roku 2018/2019

 V PDF dokumentu ke stažení 

1. Zahájení a konec školního roku 2018/2019

·        zahájení 3.9.2018 v 9:00

·        konec 28. 6. 2019 v 11:30

2. Podzimní termín maturitní zkoušky

·        4.9. - 15.9.2018 – podzimní termín MZ – společná část MZ dle harmonogramu Centra maturitní zkoušky

·        13.9. a 14.9. 2018 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část).

3. Vydávání vysvědčení za pololetí

·        31. 1. 2019 v hodinách výuky (je vydáván jen výpis z vysvědčení)

·        29. 6. 2019 v 11:30

4. Pedagogická rada

·        1. čtvrtletí - 15. 11. 2018

·        2. čtvrtletí - 25. 01. 2019

·        3. čtvrtletí - 11. 04. 2019

·        4. čtvrtletí - 24. 06. 2019 

5. Rodičovské schůzky a hovorové hodiny 16:30 - 17:30 hod.

·        4. října 2018

·        15. listopadu 2018

·        11. dubna 2019

6. Školní akce

·        12. 9. 2018

Team building pro 1. ročník a pedagogy

·        14. 9. 2018

Ukliďme si Česko

·        26. 9. 2018

Evropský Den jazyků

·        23. - 24. 11. 2018

Veletrh středních škol, Brněnslé výstaviště

·        25. 4. 2019

Ekologická konference

·        květen 2019

Globe Game 2018, Humpolec

·        27. - 31. 5. 2019

Projektové dny v terénu Bílé Hory

·        27. 6. 2018 

Zahradní slavnost

·        průběžně (podzim, jaro)

projekt Jedlá zahrada

7. Prázdniny a dny volna

·        28. 9. 2018

státní svátek

·        29. - 30.10.2018

podzimní prázdniny

·        17.11.2018

státní svátek

·        22.12.2018 - 2.1.2019

vánoční prázdniny

·        1.2.2019

jednodenní pololetní prázdniny

·        11.2. - 17.2.2019

jarní prázdniny

·        18. - 19.4.2019

velikonoční prázdniny

·        22. 4. 2019

státní svátek, velikonoční pondělí

·        1.5., 8.5.2019

státní svátek

·        29.6.- 1.9.2019

hlavní prázdniny

8. Praxe žáků SŠ KNIH

·        26.11.-7.12.2018

praxe žáků 2. ročníku (za 1.pol.)

·        10.12.-21.12.2018

praxe žáků 3. a 4. ročníku (za 1.pol.)

·        18.1.-31.1.2019

praxe žáků 1. ročníku (za 1.pol.)

·        1.4.-12.4.2019

praxe žáků 3. ročníku (za 2.pol.)

·        2.5.-16.5.2019

praxe žáků 1. ročníku (za 2.pol.)

·        20.5. – 31.5.2018

praxe žáků 2. ročníku (za 2.pol.)

9. Harmonogram maturitního ročníku

·        30. září 2018

zveřejnění školního seznamu literárních děl pro MZ z ČJ, podání přihlášky k profilové části MZ

·        do 1. prosince 2018

předaní přihlášky k maturitní zkoušce, doplnění názvu maturitní práce

·        24. leden 2019

uzavření klasifikace maturantů za 1. pololetí

·        31. leden 2019

vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

·        11.3.2019 do 12:00

nejzazší termín předaní maturitní práce (jarní termín) žáků Gymnázia Globe a SŠ KNIH

·        15.3.2019

zveřejnění termínu ústní části maturitní zkoušky

·        do 29. 3. 2019 do 14:00

odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJ

·        březen/duben

souborné zkoušky SŠ KNIH u maturitního ročníku

·        25.4.2019

nejzazší termín uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12:00 h.

·        26. -29.4.2019

Malá maturita (Gymnázium Globe) – uzavření maturitních předmětů soubornou zkouškou

·        25.4.2019

prezentace obhajob maturitních prací – workshop maturantů

·        30.4.2019

poslední zvonění a předávání vysvědčení za 2. pololetí

·        2.5. -10. 5.2019

písemné práce společné a profilové maturitní zkoušky

·        20.5. – 24.5.2019

„svatý týden“

·        21.5. - 1. 6.2019

ústní část maturitní zkoušky

·        6. 6.2019

předpokládaný termín předání maturitního vysvědčení

·        6.6.2019 do 12:00

termín předaní maturitní práce pro podzimní termín pro žáky Gymnázia Globe a SŠ KNIH

10. Významné školní akce pro veřejnost

·        Projekt 72 hodin

12. 10.2017, poté dubnový termín 2019

·        Veletrh středních škol

23. - 24. listopad 2018 (pátek - sobota)

·        Ekologická konference

25. dubna 2019 (čtvrtek)

·        Zahradní slavnost

27. 6. 2019 

·        Dny otevřených dveří:

ve dnech 6.12.2018, 31.1.2019, 25.4.2019, 9.5.2019 (čtvrtek od 14:30 hod. do 17:00 hod.)

11. Celostátní aktivity pro pedagogy organizované školou

·        13. - 14. 12. 2017

5. konference: Badatelsky orientovaná výuka pro pedagogy

Změny harmonogramu jsou vyhrazeny.

 

Organizace školního roku 2018/2019

Č.j.: MSMT- 6576/2017-1, ze  dne 4. dubna 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 11. až 17. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Kontakt

Gymnázium Globe, s.r.o. Bzenecká 23
628 00 BRNO
IZO: 060522321
IČ: 25330365
Tel.: +420 544 218 778 gymglobe@gymglobe.cz