Business for Breakfast

04.02.2015 09:08

Business for Breakfast

3. ročník studentské souteže

 

 

Vážení žáci, rodiče, kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o realizaci třetího ročníku ojedinělého projektu Studentská obchodní snídaně (S. O. S.), jehož spoluiniciátory a partnery jsou Střední škola KNIH, o.p.s., Gymnázium Globe, s.r.o. a Business for Breakfast (BforB). Soutěž je určena pro studenty několika středních škol. Příprava žáků na akci včetně její samotné realizace se uskuteční v rámci 2. pololetí šk. roku 2014/2015. Novinky z této oblasti naleznete zde:

http://sos.ssknih.cz/media/

 

Vybraní žáci školy se zúčastní reálné obchodní snídaně Business for Breakfast společně s podnikateli, následně školení zaměřených na komunikační a prezentační dovednosti a tzv. networking. Dalším krokem jsou 3 hodinová setkání studenta s představitelem firmy, kterou bude na snídani prezentovat.

 

Studentská obchodní snídaně má charakter soutěže, nad jejímž průběhem dohlíží porota složená z vybraných členů BforB a zástupců prezentovaných firem. Nejlépe vyhodnocení žáci získají ceny poskytnuté partnery soutěže.

 

Přínosem této akce seznámení studentů s reálným podnikatelským prostředím, způsobem navazování kontaktů mezi podnikateli - tzv. networkingem. Dalším přínosem je nácvik komunikačních dovedností a prezentace informací o firmě, kterou žák zastupuje, v konkurenčním prostředí žáků různých škol. Úspěšní studenti z nejstarších ročníků středních škol získali v minulých letech pracovní místo právě u firem, které v této soutěži zastupovali.

 

Ing. Renata Skýpalová, Ph. D., ředitelka SŠ KNIH, o. p. s.

RNDr. Libuše Bartková, ředitelka Gymnázia Globe, s.r.o.

Kontakt

Gymnázium Globe, s.r.o. Bzenecká 23
628 00 BRNO
IZO: 060522321
IČ: 25330365
Tel.: +420 544 218 778 gymglobe@gymglobe.cz