Gymnázium Globe, s. r. o.

Gymnázium je soukromá škola s vnitřně klidnou atmosférou, bezpečným prostředím a kvalitní výukou. Prioritou je výuka angličtiny a aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti žáka.

Škola zahájila činnost 1. září 1994, je členěna na nižší a vyšší stupeň. Její činnosti jsou doplněny aktivitami Školního klubu.

Škola je certifikovaným testovacím střediskem programu ECDL (European Computer Driving Licence) - žáci mohou získat mezinárodně platný certifikát počítačové gramotnosti, který je zajímavý pro zaměstnavatele. Žáci jsou připravováni na složení mezinárodně platné certifikace z anglického jazyka.

Nižší stupeň gymnázia odpovídá 6. až 9. třídě základní školy a žáci zde plní základní školní docházku. Obvykle ho navštěvuje 50 - 70  žáků, kteří jsou zařazeni do čtyř tříd. Třídy jsou méně početné (9 - 15 žáků na třídu).  V rámci předmětu Svět práce, Výtvarné a hudební výchovy, Tělesné výchovy mohou být vytvářeny výukové skupiny tvořené žáky různých ročníků a tříd. Součástí výuky jsou projekty, jazykové pobyty a akce v terénu.

Třídy vyššího stupně gymnázia mají 15 - 25 žáků, kteří jsou pro výuku cizích jazyků, předmětů vyučovaných v angličtině, Informatiky a některých hodin matematiky, přírodovědných předmětů či českého jazyka děleni do výukových skupin. Žákům vyšších ročníků je umožněn výběr volitelných předmětů, který umožňuje širokou všeobecně zaměřenou přípravu na vybranou VŠ nebo profesní zaměření.

en-Novinky

03/03/2014 18:24
Přijímání žáků do primy (z 5. třídy),  tercie (ze 7. třídy), 1. ročníku: bez zkoušek do...

Iškola


VZDĚLÁVACÍ PORTÁL GYMNÁZIA GLOBE

Hledáte jinou školu než gymnázium?

www.ssknih.cz

 

 

Contact

Gymnázium Globe, s.r.o. Bzenecká 23
628 00 BRNO
IZO: 060522321
IČ: 25330365
Tel.: +420 544 218 778 gymglobe@gymglobe.cz